SOITAAB I VERDEN

Med stolthet sprer Soitaab sitt merke "its Made in Italy" rundt om i verden.
Konsernets tilstedeværelse blir stadig mer utspredd i nye områder. Dette gjør at Soitaab`s autoriserte distributører og ageter kommer nærmere kunden og kan bedre tilpasse seg lokale industrielle behov som stadig bler mer og mer diversifisert. Et effektivt servicenettverk sikkrer rettidig og effektiv service.