OPPLÆRING

Soitaab maskiner kan oppnå topp prestasjoner under de mest varierende forhold. Men det er nødvendig at teknologien og mekanikken løper på linje med det meneskelige elementet; Faktisk så trenger et utmerket maskinoppsett tillsvarende forberedte og trenede operatører.

Derfor vier Soitaab tid og ressurser under installasjonen og testingen hos kunde, både pc trening og teknisk opplæring for operatørene.

Soitaab stimulerer og til videre opplæring og trening enten hos kunde eller ved fabrikk for å øke kunnskap, ferdigheter og gi hennsiktsmessig oppdateringer på nye funksjoner og teknologier.