RESERVEDELER

Soitaab har et viktig automatisert lager i hovedkvarteret i Carugate. Med en vitenskapelig metodikk, nyutviklede teknologiske verktøy, et privilegert forhold til de ledende produsenter og leverandører i verden, og en unik oversikt i bransjen som gir Soitaab tilgang til reservedeler, tilbehør og komponenter for sine behov, og til svært konkurransedyktige betingelser.

Vi er derfor i stand til å raskt svare hendvendelser med de mest passende teknologiske løsninger, tilpasset kundenemålgruppen vi har.

I tillegg oppnås syergieffekter ved at Soitaab bruker stadariserte komponenter i sine maskiner og kan utnytte tilgangen til disse over hele verden som gir et stort potensial for tidsbesparelse og effektivitet.