BRUKTMARKED

Det viser seg ofte at mange skjæremaskiner kan ha en svært lang levetid, og det er ikke uvanlig å finne 30 år gammle maskiner rundt om i bedriftene i Norden. For en bedrift i oppstartsfasen eller med begrensede skjærebehov kan en oppgradert eldre maskin i en del tilfeller dekke behovet. Soitaab Nordic har svært godt og bredt kontaktnett til mange gamle leverandører og har på denne måten stadig holdt liv i mange gamle skjæremaskiner i Norge.

Det hender også at en bedrift legger om driften, spesialiserer eller samler skjæreoppgaver på enkelte avdelinger i konsern osv. Det kan da dukke opp nyere brukte maskiner som blir tilgjengelig i markedet. Man kan følge med på denne siden hva som tilbys. Vi legger og ut maskiner som tilbys i hele Soitaab. Du kan finne en oversikt på dette i DENNE LINKEN

Kommer for salg

Lineacord Gass skjæremaskin 2,5 x 8m Soitaab 2012 mod